Einde aan 'slapende dienstverbanden'

15 Jul 2018

Regeling compensatie transitievergoeding

Goed nieuws voor werkgevers en werknemers met ‘slapende dienstverbanden’: Op 11 juli 2018 is het wetsvoorstel ‘houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid’ zowel door de Tweede als door de Eerste Kamer aangenomen.

 

 

 

 

Dit betekent dat werkgevers in de toekomst door het UWV kunnen worden gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij verschuldigd zijn wanneer zij een werknemer ontslaan wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Het is dus niet langer ‘nodig’ om volledig arbeidsongeschikte werknemers in dienst te houden, met als enige reden om verschuldigdheid van de transitievergoeding te voorkomen.

 

Terugwerkende kracht

De regeling treedt op 1 april 2020 met terugwerkende kracht in werking. Dat wil zeggen dat compensatie kan worden aangevraagd voor arbeidsovereenkomsten die na 1 juli 2015 zijn beëindigd. De compensatie met terugwerkende kracht dient wel uiterlijk 30 september 2020  te worden aangevraagd.

 

Please reload

Recente berichten

Please reload

© Boerleder Advocatuur & Mediation