Ontslag tijdens proeftijd vanwege voorgenomen vruchtbaarheidsbehandeling

23 Nov 2016

 

Tijdens de proeftijd mag een arbeidsovereenkomst op elk moment, zonder redelijke grond, per direct worden opgezegd. Van deze regel mag echter geen misbruik worden gemaakt. Zo geldt het verbod op onderscheid op basis van geslacht of zwangerschap ook tijdens de proeftijd.

 

Casus

Een oproepkracht van Mexx Retail trad op 18 mei 2015 in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst van zes maanden, met een proeftijd van een maand.

 

Kort na haar indiensttreding werd duidelijk dat zij op korte termijn zou starten met een vruchtbaarheidsbehandeling, als gevolg waarvan zij (zo vreesde Mexx) minder flexibel inzetbaar zou zijn dan verwacht.

 

De oplossing voor Mexx lag voor de hand: de oproepkracht werd op 21 mei 2015, tijdens haar proeftijd, ontslagen. Mag dit?

 

College voor de Rechten van de Mens

De werkneemster meende dat haar ontslag in strijd was met het verbod op onderscheid op grond van geslacht. Zij legde de zaak voor aan het College voor de Rechten van de Mens. Het College oordeelde dat ontslag wegens (afwezigheid vanwege) een vruchtbaarheidsbehandeling inderdaad een vorm van direct onderscheid op basis van geslacht oplevert. Dat mag niet, dus de werkneemster kreeg gelijk.

 

Het verweer van Mexx, dat het ontslag ook was ingegeven doordat de oproepkracht onvoldoende werkinzet en werkvaardigheden toonde en dat zij geen ‘klik’ had met het team, trof geen doel. Terecht, lijkt mij. De oproepkracht was immers koud drie dagen in dienst.

 

Let op

Sinds 1 januari 2015 mag in arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of korter geen proeftijdbeding meer worden overeengekomen. Het proeftijdbeding in deze casus was dus bovendien niet rechtsgeldig.

 

Geïnteresseerd in de uitspraak?

Klik hier.

 

 

 

 

 

 

Please reload

Recente berichten

Please reload

© Boerleder Advocatuur & Mediation