Geen verweer gevoerd in UWV-procedure, toch herstel arbeidsovereenkomst?

 

Werkgevers die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd willen beëindigen om bedrijfseconomische redenen, kunnen het UWV verzoeken om toestemming om de betreffende (boventallige) werknemers te ontslaan. Geeft het UWV die toestemming niet, dan kan de werkgever de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Geeft het UWV de toestemming wel, en is de werknemer het daarmee niet eens, dan kan de werknemer de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te herstellen.

 

Is een herstelprocedure bij de kantonrechter ook mogelijk wanneer de werknemer in de UWV-procedure die heeft geleid tot zijn ontslag geen verweer heeft gevoerd?

 

Casus

Recent deed de kantonrechter te Haarlem uitspraak in een zaak waarbij het UWV toestemming had gegeven om de arbeidsovereenkomst van een werknemer op te zeggen wegens bedrijfseconomische omstandigheden, terwijl de werknemer geen gebruik had gemaakt van de mogelijkheid om verweer te voeren.

 

De werknemer maakte echter wel gebruik van de mogelijkheid om een herstelprocedure te starten bij de kantonrechter.

 

In die procedure verzocht de werknemer de kantonrechter primair om de arbeidsovereenkomst te herstellen, omdat de werkgever de bedrijfseconomische omstandigheden in de UWV-procedure niet voldoende zou hebben onderbouwd, het afspiegelingsbeginsel niet juist zou zijn toegepast en de werkgever bovendien had nagelaten om te proberen de werknemer te herplaatsen. Subsidiair verzocht de werknemer om toekenning van een billijke vergoeding, omdat herstel van de arbeidsovereenkomst in redelijkheid niet mogelijk was, nu er naar mening van de werknemer sprake was van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

 

Het standpunt van de werkgever laat zich raden: het UWV heeft een juiste uitspraak gedaan, en de werknemer heeft er zelf voor gekozen om geen verweer te voeren bij het UWV. Beurt voorbij dus, eigen schuld dikke bult.

 

Uitspraak

De kantonrechter gaat niet mee in het standpunt van de werkgever dat de werknemer geen beroep op herstel van de arbeidsovereenkomst meer toe zou komen. Bovendien oordeelt de kantonrechter dat de bedrijfseconomische redenen onvoldoende zijn komen vast te staan. De kantonrechter veroordeelt de werkgever de arbeidsovereenkomst te herstellen tegen de datum waarop deze eerder was opgezegd. Wellicht had de werknemer liever een billijke vergoeding gekregen, maar dat terzijde.

 

Let op

Een herstelprocedure bij de kantonrechter is mogelijk, ook wanneer geen verweer is gevoerd bij het UWV. Hiervoor geldt een termijn van 2 maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

 

De hele uitspraak lezen?

Klik hier.

Please reload

Recente berichten

Please reload

© Boerleder Advocatuur & Mediation