Recente berichten

12 Sep 2018

De rechtbank Amsterdam heeft onlangs een forse billijke vergoeding toegekend aan een werknemer die is ontslagen met toestemming van het UWV, omdat de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen om de boventallige w...

15 Jul 2018

Regeling compensatie transitievergoeding

Goed nieuws voor werkgevers en werknemers met ‘slapende dienstverbanden’: Op 11 juli 2018 is het wetsvoorstel ‘houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding b...

Ziektewet-uitkering: minder dan 65%

Zieke werknemers zonder werkgever (bijvoorbeeld zieke uitzendkrachten of zieke werknemers van wie de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is geëindigd) komen in aanmerking voor e...

30 Aug 2017

Social media spelen een steeds belangrijker wordende rol op de werkvloer. Uitlatingen op Twitter en Facebook hebben al meerdere malen geleid tot ontslag, al dan niet op staande voet. Daar blijft het niet bij, social...

Het valt mij regelmatig op dat werkgevers zich niet houden aan de privacy-regels die gelden ten aanzien van zieke werknemers. Dit gebeurt in de regel niet met opzet, de werkgever is in veel gevallen simpelweg niet b...

Een haarstylist die tijdens een avondje stappen in de kroeg werd mishandeld, kon als gevolg van zijn verwondingen (hij brak onder meer een middenhandsbeentje) zijn werkzaamheden niet meer uitvoeren.

Een betreurenswaa...

13 Feb 2017

Recent is de wet Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet aangenomen door de Eerste Kamer. De wet, die vooral gericht is op het voorkomen van arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en beroepsziekten, zal waarschij...

Hond mee naar het werk?

Er zijn bedrijven die toestaan dat werknemers hun hond meebrengen naar het werk. Hiervoor zijn diverse redenen te bedenken. Zo zou contact met honden ontspannend werken en daarmee de kans op s...

23 Nov 2016

Tijdens de proeftijd mag een arbeidsovereenkomst op elk moment, zonder redelijke grond, per direct worden opgezegd. Van deze regel mag echter geen misbruik worden gemaakt. Zo geldt het verbod op onderscheid op basis...

Werkgevers die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd willen beëindigen om bedrijfseconomische redenen, kunnen het UWV verzoeken om toestemming om de betreffende (boventallige) werknemers te ontslaan. Geeft he...

Please reload

© Boerleder Advocatuur & Mediation