Mediation

Voorkomen van een juridische procedure

 

In conflictsituaties komt het voor dat partijen elkaars standpunten niet begrijpen, geen oog hebben voor elkaars belangen, elkaar wantrouwen of zelfs helemaal niet (meer) met elkaar praten. Het inschakelen van een advocaat, eventueel gevolgd door een gerechtelijke procedure, lijkt dan de enige oplossing.

Vaak is dit echter helemaal niet nodig en zijn partijen prima in staat om, met behulp van deskundige begeleiding, samen tot overeenstemming te komen.

Hoe werkt mediation?

In een mediationgesprek gaan partijen met elkaar aan tafel zitten en gaan zij samen op zoek naar een oplossing van het conflict of het probleem.

De mediator begeleidt partijen stapsgewijs bij het gesprek en stimuleert partijen om op constructieve wijze tot een oplossing te komen, die voor beide partijen aanvaardbaar is.

De mediator is daarbij neutraal, onpartijdig en spreekt geen oordeel uit. Alles wat tijdens een mediation wordt besproken is strikt vertrouwelijk.

Gemaakte afspraken kunnen aan het einde van het traject worden vastgelegd in een bindende overeenkomst. 

Voordelen van mediation

  • minder kostbaar en sneller dan een juridische procedure;

  • beslotenheid en vertrouwelijkheid;

  • de oplossing wordt niet door een rechter opgedragen, maar door partijen zelf bepaald;

  • hierdoor ontstaat een duurzame oplossing;

  • na afloop van een mediationtraject kunnen partijen weer samen 'door één deur'. Dit is na een gerechtelijke procedure meestal niet het geval.

Meer informatie?

Als MfN-registermediator helpt Patricia u graag bij het vinden van een duurzame oplossing voor uw probleem. Doordat zij tevens advocaat is, bent u ervan verzekerd dat gemaakte afspraken desgewenst meteen bindend kunnen worden vastgelegd in een deugdelijke vaststellingsovereenkomst.

Wilt u weten of mediation iets voor u is? Neem contact op voor meer informatie.

© Boerleder Advocatuur & Mediation